Buňky modlitby

 • Jde o studentskou záležitost určenou především pro středoškoláky.
 • Buňky života slouží tomu, aby se věřící studenti z jedné školy navzájem poznávali a aby se společně modlili za svou školu a své kamarády.

Základní myšlenka

Ne vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. (Jan 15,16)

 • Rozpoznali jsme, že nás někdo vyvolil k tomu, abychom existovali.
 • A tento tvůrce našeho života mu také dává smysl. Vyvolil si nás k velkým věcem, k tomu, abychom byli užiteční.
 • Nejsou to malé věci, ke kterým nás posílá. Mají to být věci trvalé.
 • A tak se rozhlédnu kolem sebe, a vidím mnoho věcí, kterým mohu být užitečný. Tím, že přidám ruku k dílu a taky tím, že se za to budu modlit.
 • A nemusím na to být sám. Mohu si najít kamarády a pak se do toho pustit společně.
 • Tak vytvoříme místo, kde se bude rodit něco nového, kde vznikne nový život. Nová Buňka Života. A to nejen toho lidského, ale i božího…

Základní pravidla

 1. Vznik buňky: alespoň pět studentů z jedné školy (třídy) se domluví, že by o tuto činnost mělo zájem. Vznik buňky prokonzultují se spirituálem Bigy (pavelnem@email.cz).
  Vyplní registrační formulář a pošlou ho mailem (pavelnem@email.cz). stáhnout formulář
 2. Počet členů v buňce: 5 – 10 (při jedenácti je dobré zvážit rozdělení buňky na dvě nové). Stále je možné přijímat nové členy, kteří se chtějí podílet na životě buňky.
  Každá buňka dostane číslo a vymyslí si název. Mezi sebou si zvolí jádro (člověk, který zajišťuje koordinaci a komunikaci).
 3. Zajištění života buňky: jedenkrát týdně se na deset minut sejít a společně se modlit. Přítomna musí být alespoň polovina členů.
  K modlitbě je možné zvát i nečleny. Jakmile se buňka dvakrát za sebou nesejde, nebo se sejde v malém počtu, začíná umírat. Pokud se to opakuje čtyři týdny za sebou, buňka zemřela.

Úmysly modlitby

 • za členy buňky
 • a třídy (za třídu) buňky
 • za školu
 • za mladé ve městě školy
 • pátý úmysl si zvolí buňka sama, podle svého zaměření

Výsledek obrázku pro buňka

Struktura modlitby

 • Přečtení úryvku z Bible (nejlépe evangelium z následující neděle nebo je možné číst na pokračování nějakou knihu Bible.)
 • Přečtení komentáře k tomu (pokud to bude spirituál stíhat, bude zde odkaz). Krátké ticho.
 • Vyslovení toho, za co je třeba se modlit. Je možné říci, kdo co důležitého v posledním týdnu prožil, co by bylo dobré přinést do modlitby.
 • Modlitba díků a proseb.
 • Nebo je možné strávit buňkovou modlitbu dalšími druhy modlitby: spontánní modlitba (chvály, díky, prosby), desátek růžence, atd.
 • Ve vedení modlitby je dobré se střídat.
 • Jádrům je k dispozici spirituál Bigy a rád se pokusí poradit…

Buňka se může dále zapojovat do dalších studentských činností, podle vlastního výběru (pomoc s organizací akcí atd.)

Archivní texty