O nás

  • Jsme otevřené společenství středoškoláků v Českých Budějovicích.
  • Snažíme se hledat Boha a žít podle křesťanských zásad.
  • Místo našeho setkávání je nejstarší budova našeho města, tedy bývalý Dominikánský klášter na Piaristickém náměstí, ale i studentský kostel sv. Rodiny, kde se setkáváme každou první středu v měsíci.
  • Je u nás místo také pro všechny, kteří Boha spíše jen tuší a mají spoustu otázek a výhrad.

Knězem, který v našem společenství působí, je Vojtěch Blažek. Je spirituálem zdejšího BiGy.
Na něho se můžeš obrátit, pokud máš nějaké otázky, máš zájem o sv. smíření, o křest či biřmování, anebo když si chceš s někým popovídat o věcech, které tě trápí.

blazek(at)bigy-cb.cz