Svátost smíření 17.4.

Tuto středu bude místo mše sv. možnost přijmout svátost smíření. Začneme společnou krátkou modlitbou a v kostele pak bude více kněží, kteří budou zpovídat.